DIDAKTISK TEORI – TIL LÆREREN

Didaktisk teori - om undervisning i billedkunst

“Didaktisk teori- til læreren” henvender sig til billedkunstundervisere i gymnasiet, og er tænkt som artikler, der kan inspirere til og være med til at videreudvikle på underviserens undervisning i billedkunst i gymnasiet. Artiklerne er fagdidaktiske og koncentrerer sig særligt om de problemstillinger, vi støder på i den del af faget, der handler om undervisning i og for det processuelle og praksisorienterede.