HVEM ER VI?

Vi er Bonnie og Line og til dagligt underviser vi i gymnasiet; Bonnie underviser i billedkunst, design & arkitektur på Aarhus Statsgymnasium og Line underviser i billedkunst, design & arkitektur på Viborg Gymnasium. Vi har begge en baggrund fra Kunsthistorie i Aarhus, hvorfra vores store interesse i undervisning og formidling af kunst og visuel kultur stammer.

Udover at undervise i gymnasiet, underviser vi også på den fagdidaktiske del af teoretisk pædagogikum for gymnasielærere. Derudover fungerer vi som hhv. fagkonsulent (UVM) og formand for Billedkunst-og Designlærerforeningen.


Undervisningsbog: TAP. Teori til analyse og praksis i billedkunst

Sammen har vi udgivet undervisningsbogen “TAP. Teori til analyse og praksis i billedkunst” på forlaget PRAXIS. Denne hjemmeside bygger videre på vores bog men med blikket rettet helt hands-on mod undervisningen. Bogen kan købes her.
Bogens raison d’être er at undersøge, hvordan vi kan udvikle billedkunstfaget gennem en undersøgende undervisning – med fokus på at forene teori, analyse og praksis. Til formålet har vi desuden udgivet en række fagdidaktiske artikler, som findes her på hjemmesiden.


Workshop og oplæg om undersøgende undervisning og kreativitets-og designtænkning

Med en baggrund i ovenstående tilbyder vi workshops og oplæg om og i undersøgende undervisning og i kreativitets-og designtænkning til såvel gymnasielærere, offentlige institutioner og private virksomheder.
Kontakt os for en uforpligtende snak om form, indhold og pris.

Fagdidaktiske brush-up-kursus

Hvert år udbyder vi i samarbejde med Syddansk Universitet et fagdidaktisk brush-up kursus for erfarne gymnasielærere i billedkunst.

Kurset retter sig mod billedkunstundervisere i gymnasiet, som har undervist i faget i en længere årrække og som savner opdatering på, hvad der rør sig fagdidaktisk set med baggrund i læreplansændringerne i 2017. På kurset arbejder vi med udgangspunkt i lærerplanen og undersøger, hvordan vi i billedkunstundervisningen kan facilitere en vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis. Kurset adressere ligeledes portfolio og evaluering.